Ide katalog, der løbende tilses, udvikles og afprøves

Idekatalog

Formål: At fremme tiltag der forbedrer tilgangen til ElevSamfundets medlemsskare

 
Ide emne Hvad består ideen af, og hvordan udbygges den
Hvis det fylder for meget her, kan der laves underdokumenter med links herfra.
Annemarie
(fra mail 14 Aug 2016):
 
Samle "Tovholder" oversigter for årgange, eller Årgangskoordinator

Indtil de melder sig som medlemmer, vil det være praktisk men en Tovholder oversigt, der udfra Tovholderens navn, fortæller hvem vedkommende er tovholder for.

Typisk er det hele eller dele af årgange, eller blot en samling tidl. elever.

Ideen stammer fra Rie's samtale med Thomas Harder på Slagelse Banegård for mange år siden, og Thomas var helt enig !!

Vi får fat i 1 person fra x-årgang og beder vedkommende om at skaffe så mange mailadresser som muligt fra den pågældende klasse. Vedkommende er så PERMANENT tovholder på den klasse. Indtil man melder fra, men så skal hvervet være overgivet til en anden fra den klasse. Tovholderne er så i 1 mail kreds sammen. De kan melde ind til os i Bestyrelsen om forslag til aktiviteter, som de selvfølgelig selv kan afholde. de skal ikke godkendes af os. Men som de helst skulle synes kunne være en ide for andre klasser, og så går det videre via Tovholder kredsen. Vi kan som bestyrelse selvfølgelig også sende ud til alle tovholderne og alle medlemmerne i øvrigt. Jeg er helt sikker på, at det virker. Det jeg synes, vi skal gøre nu, er at finde Årgangskordinatorer i vores egne årgange.
(Peter Editor: Årgangskoordinator, bør nok være 'fødte' i vores medlemsfortegnelse med Email, således de blot kan videresende Nyhedsbreve fra ES).
Vi har allerede én i min, nemlig Ulla Sonne-Holm. Du, Annelise, kan måske være Tovholder for din klasse, årgang 1962, eller finde en, der vil. Marco, du kan til en start være det for din klasse, Nina, du for din, og du Inge ville måske være det for din klasse til en start, selv om du er holdt op. Jeg har en Tovholder til Adam Prices klasse og parallelklassen, fordi de 2 klasser var tæt forbundne på. gr. a Lenau brødrene: Anne-Louise Find Sørensen.
Du, Thomas kan være Tovholder for din klasse, hvor James jo gik. I er mange "korifæer" fra den klasse. Anne Louise har 3 større søstre, som jeg måske kan få til at være tovholdere for deres klasser : Anne Mette, Anne Cathrine og Anne Sofie Find Sørensen. Annelise, dine drenge kunne måske finde  Tovholdere fra deres klasser; jeg ved godt, at dine drenge er frygtelig optagede, men en Tovholder går det måske an at finde. Inge : Til translokationen i år så jeg Annelise Borreby og en nær veninde af hende, hvis ansigt, jeg straks kunne kende, hun er meget mørk og lidt "mandhaftig" i tilsnit. Er de fra din klasse ? Jeg ved positivt, at Annelise Borreby er 80 eller 81, for min kusine gik i klasse med hendes ex-mand, Peter Ernst Lassen.
 
Den sidste klasse, jeg var klasselærer for er nu i alderen 40/41. Jeg kommer privat sammen med denes forældre og kan sagtens få kontakt til Adrian Pallis og få ham til at skaffe en mailliste og forhåbentlig selv være Tovholder.
Flere udadvendte aktiviteter Jeg har her i sommerferien talt med en god ven, som sidder i bestyrelsen for Alumneforeningen på Ryssenstens Gymnasium. De har det sådan, at Bestyrelsen arrangerer 3 til 4 aktiviteter, det kan være udflugter, f.eks til Storm P. Museet eller andre museer eller udstillinger, som den nuværende Monet på Ordrupgård, foredrag eller det jeg kalder "Samtalesalon" ( det er ikke mit eget ord; det findes som etableret aktivitet i København og Hundested) om et eller andet emne, som optager bestyrelsen, og som de tror andre også kan gave glæde af at drøfte. Udflugterne betales selvfølgelig til bestyrelsen, eller ved døren på museet eller lignende.  De har en rimelig "turn out" på mellem 5 og 25 deltagere hver gang.
Filmmuseet Stine Monty skulle kunne være behjælpelig med dette
Rundvandring Øbro

Rie's bekendte som er Historie Guide, vil kunne hjælpe med dette.

Ellers er der guider på følgende links:
byvandring.nu , kulturensvenner.dk, tyra.dk
samt nogle mere specielle rundvisninger: weirdwalks.dk og ghosttour.dk

Peter:  
Dagsudflugt til Trelleborg v Slagelse Stine fra Peters årgang, er museumsinspektør på stedet, og skulle kunne være behjælpelig med dette.
Hisrchsprungs Samling Måske et aftenbesøg evt med kunstkender.
Besøg i Cityringens Metro Før åbningen ult. 2018, kunne man sikkert finde interesse for at se på teknikken.
Mere på link: m.dk/stationer2019
Rundtur i Panums nye Mærskbygning

Fra pressekontakten til bygningen : http://maerskbygningen.ku.dk

Anéh Christin Hajdu, skriver hun til mig Dec. 2016: Vi forventer i løbet af marts at kunne tilbyde rundvisninger i bygningen, men vi er stadig i gang med konceptudviklingen. Rundvisningerne vil blive offentliggjort på vores website. 

Spørgeskema Peter foreslog (okt 2017) at vi l(dvs Peter) aver et Spørgeskema til både FB Grupperne såvel som egne medlemmer, der skal skaffe os mere viden om Hvad medlemmerne vil, og hvad de gerne ser vi gør. Samt at vi kan forstå lidt mere om deres baggrund. Peter udarbejder et udkast til Ult Nov. 2017.
Oplæg fra 30 Nov 2017, er blevet kommenteret og skal derefter tilpasses.
Nina:  
Besøg i Brumleby Med turguide, vistnok een af beboerne. Skal nok være i sommermånederne.
   
   
   

 

 
   

Tags: 

Kommentarer

Peter Rosenbergs billede

Cocktail eftermiddage !

Jeg tænker, man måske kunne friste de yngre af Tidl Elever ved at lave en slags Torsdagseftermiddags GetTogether, som blot skulle samle interesserede til at møde for at 'mingle'.
Kunnen man starte kl 18, og slutte kl 21. Om sommeren kunne man måske inddrage gården eller taget (?), under hensyn til naboerne.

 

/Peter

Peter Rosenbergs billede

Forbinde ElevSamfundet med skolens 'udvalg' Cafeudvalget/Hyggeud

Skolens Cafeudvalg (lærerstyret) laver 10 Cafeaftener om året.

Hyggeudvalget (elevstyret) laver adhoc hygge events, Brætspil, Musik mv.

Har bedt Troels Wingender (21/3-18) om at oplyse kontaktoplysningerne for disse 2 udvalgs formænd/kvinder.

/Peter

Efter mødet 2 Maj 18, fik jeg fra Troels disse to lærere som  kontaktpersoner:

Kasper Mondrup og Erik Gath

 

Peter Rosenbergs billede

Kontingent, skal differentieres imellem Pensionister/Studerende

Jonas foreslår at kontingentet differentieres til f.eks. 50 eller 20 / år måske lavere.

Pensionister, kunne ligeledes sættes lavere.

Peter Rosenbergs billede

Kontingent skæringsdato fastlægges

Nina foreslår at vi får stadfæstet i vedtægterne hvornår Kontingent opkræves og hvornår medlemskab udløber.

Måske skal en indbetaling vare frem til Årsmødet ?

 

Peter Rosenbergs billede

Invitere VIP personer, som tidl elever skulle være medlem i ES

Adrian Hughes og Ane Cortsen og andre, der kunne tænkes at være frontfigurer.

Ide fra Jonas.

Peter Rosenbergs billede

Fondshåndbogen gennemsøges af Jonas

mhp at se om der var nogle der kunne støtte nogle af vores initiativer.

 

Jonas kigger på dette, da han har erfaring med det fra tidligere. 

Peter Rosenbergs billede

Udstille artefakter fra skolens arkiv, ifm 100/125års jubilæet

det kunne være gamle tekster fra taler eller billeder osv.

Foreslået af Rie

Peter Rosenbergs billede

Søge fondsmidler til digitalisering og katalogisering af Arkiv

Her menes Skolens Arkiv.

Skolen skal selvfølgelig stå bagved ansøgningen, men vi kan jo skubbe lidt på.

Der skal søges fondsmidler til dette arbejde, som måske svarer til1 årsværk + omkostninger til Database Hosting og Skanningsudstyr.

 

Peters ide...

Tilføj kommentar

Plain text

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at undgå spam fra web-bots.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.