Referat Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 23 Okt. 2014

Ekstraordinær generalforsamling på grund af forslag om nye vedtægter.[Se forslag her:Forslag til ændring af gældende vedtægter fra 2006]
Tilstede var Rie, Annelise, Nina, Maria og Thomas. Susanne var dirigent.
Thomas refererede angående fornyelsen af vedtægter, da skolen vil overtage elevsamfundet (finsk model). Ældre elever kan eventuelt findes igennem hjemmesiden. Brev sendes fra bestyrelsen.
Der tilflød følgende bemærkninger til Vedtægtsforslaget:

  • En fuldmagts ordning indsættes under § 3.
  • Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes ved flertal i bestyrelsen §12.

Vedtægterne kunne ikke vedtages, da vi var for få tilstede. Derfor må det justerede forslag til endnu et Ekstraordinært Bestyrelsesmøde.

Næste møde 20. nov. 2014 kl. 19:30.