Brobygning

Elevsamfundet ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole har sammen med skolens ledelse iværksat et brobygningsprojekt, hvor tidligere elever kan melde sig frivilligt til at hjælpe nuværende elever i grundskolens ældste klasser og gymnasiet med at danne sig et realistisk billede af det arbejdsmarked og de studiemuligheder, der venter dem, når de forlader skolen, hvad enten de gør det efter studentereksamen, 10. klasse, eller Folkeskolens afgangsprøve.

 

Til det formål opfordrer vi tidligere elever til at melde sig og fortælle, hvad de kan bidrage med, fx

  1. foredrag om studier og arbejde,
  2. arbejdspladsbesøg,
  3. modtagelse af praktikanter eller
  4. rådgivning af individuelle elever.

Ideen er at oprette en pulje af frivillige, som skolens lærere kan henvende sig til m.h.p. at arrangere aktiviteter, som kan hjælpe eleverne i deres overvejelser om studie- og karrierevalg.

 

Det er langtfra sikkert, at alle der står på listen, faktisk vil blive bedt om at bidrage, men jo flere der melder sig, og jo mere varierede erfaringer de har, desto bedre muligheder har skolen for at tilbyde eleverne de mest relevante foredrag, praktikpladser osv.

 

Hvis du har lyst til at deltage, beder vi dig starte med at udfylde dette korte skema her:

ElevSamfundets Frivillige Brobygger (åbner ny vindue)

hvorefter, vi vil kontakte dig for evt. yderligere detaljer.

ElevSamfundets bestyrelse, vil derefter koordinere med skolens studievejledere, Astrid Marie Lakjer og Karen Marie Hansen (studievejledning@ijg.dk), og opsamle erfaringer og feedback fra disse events.

 

De oplysninger, du evt. angiver i skemaet, vil også blive opbevaret af studievejlederne og vil kun blive brugt i forbindelse med brobygningsprojektet. Du kan naturligvis altid melde dig ud af ordningen og få dine oplysninger slettet, når som helst du måtte ønske det. Du skriver til info@ijgelevsamfund.dk

 

Du er meget velkommen til at sende link til denne side til andre gamle IJS-/IJG-elever, som måske kunne have lyst til at deltage i projektet.