Om IJG Elevsamfund

Elevsamfundet blev stiftet i 1919 for at give tidligere elever lejlighed til at mødes med kammerater og lærere ved arrangementer på skolen. Det har det gjort lige siden, bl.a. ved fester for gamle elever og ved foredrags- og debatarrangementer samt – fra efteråret 2014 – ved Elevsamfundets Festmiddag, virksomhedsbesøg, rundvisninger m.m.

 

Elevsamfundet giver desuden et tilskud til ”Ingrid Jespersens Gymnasieskoles Elevsamfunds legat”, som hvert år uddeles til dimittender fra henholdsvis 3.g og 9. klasse, som har udvist særlig flid og dygtighed.

 

Elevsamfundets medlemmer modtager regelmæssigt nyhedsbrev fra Elevsamfundet via elektronisk post.

 

Elevsamfundets hjemmeside fortæller om foreningens aktiviteter m.m. og hjælper tidligere elever at genfinde klassekammerater (evt anonymt via denne hjemmeside) og holde kontakten med dem.

 

Elevsamfundets bestyrelse udpeger det ene af de fem medlemmer af skolens bestyrelse. Som medlem af Elevsamfundet kan du m.a.o. få indflydelse på udviklingen og ledelsen af en virksomhed med 150 medarbejdere, 876 elever, et budget på 70 millioner kr. og 125 års historie.

Elevsamfundets aktiviteter finansieres foruden af de frivillige kontingenter af tilskud fra skolen.

Elevsamfundet har sammen med skolens ledelse iværksat et ”brobygningsprojekt” mellem skolen og det øvrige uddannelsessystem og arbejdsmarkedet. Tanken er, at tidligere elever, som har lyst, tid og mulighed, kan tilbyde at mødes med elever fra 9. og 10. klasse og gymnasiet for at fortælle om deres egne erfaringer med studievalg, uddannelse og arbejde og/eller tilbyde at tage imod erhvervspraktikanter. Ordningen koordineres af skolens studievejledere.

 

I efteråret 2014 blev Elevsamfundets vedtægter link(åbner nyt vindue) ændret således, at generelt medlemskab fremover bliver gratis. Det vil dog være muligt at betale et kontingent på 100 kr. hvormed man opnår valgbarhed og stemmeret til Elevsamfundets bestyrelse. De yderligere fordele som betalende medlem kan man læse om her link ►(åbner nyt vindue)

 

Som følge af Persondataforordningen (EU GDPR) 25 Maj 2018, skal vi gøre opmærksom på foreningens oplysningspligt her ►(åbner nyt vindue)

 

Som frivilligt registreret medlem, giver du dermed foreningen samtykke til at foreningen må kontakte dig på den registrerede emailadresse, vha fysisk post eller via telefonopkald. Vi indsamler ikke andre oplysninger end dem du registrerer dig med på hjemmesiden med denne vejledning: /brugerkonto(åbner nyt vindue)

 

Ønsker du at få oplyst hvilke oplysninger du har registreret hos foreningen, klikker du her:  Kontakt Dataansvarlig(åbner  mail i nyt vindue)

 

Ønsker du at blive afmeldt i foreningen og dermed fjerne de Personoplysninger vi har registreret om dig, kan du selv foretage dette ved på din Medlemsprofil her ►(åbner nyt vindue) ved at vælge knappen på Redigerings fanebladet : Opsig Konto

 

Evt. afklarende spm. kan sendes til info@ijgelevsamfund.dk ►(åbner  mail i nyt vindue)