Extraordinært Bestyrelsesmøde 20 Nov. 2014

Som følge af det utilstrækkelige fremmøde til det ordinære bestyrelsesmøde 23 Okt. 2014, for vedtagelse af de stillede Vedtægtændringsforslag, blev der fastsat dette Ekstraordnære Bestyrelsesmøde.
Tilstede var bestyrelsen + 9 medlemmer.
Susanne kom med et mindre ændringsforslag:

  • Vedtægterne træder i kraft 20. nov. 2014 og
  • kontingent betales fra 1. jan. 2015.
  • Vedtægterne skrives under af dirigenten (Susanne)

Dette blev Vedtaget enstemmigt, sammen med de foreslåede vedtægtsændringer (se dagsorden og referat for mødet 23 Okt. 2014). [red: Vedtægtene, er efter mødet blevet tilgængeligt her: Vedtægter] Maria trækker sig som hjemmesideansvarlig, p.g.a. arbejde - Peter Rosenberg (medlem) overtager.
Hvis du ikke ønsker at være medlem, så meld tilbage til Nina - dette tilføjes ved næste indkaldelse til årsmødet.
Peter foreslår, at vi skal holde et arbejdsmøde ang. hjemmesiden. Han melder sig som bestyrelsens konsulent.
Elevsamfundets årsmøde skal holdes inden udgangen af marts, i følge vedtægterne.
Næste bestyrelsesmøde fastsat til 15. jan. 2015.