Referat af bestyrelsesmøde 27. august 2014

Til stede var: Thomas, Nina, Rie, Inge og Annelise.

Fraværende: Maria og Vibeke.

- Vedtægter med ændringer vedtages og sendes til hjemmesiden: www.ijgelevsamfund.dk

- Dato til ekstra ordinær generalforsamling til vedtagelse af nye vedtægter vil blive torsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.30 + evt. torsdag den 20. november 2014 kl. 1930.

- "Pakkemøde" for dem der kan: mandag den 15. september 2014 kl. 19.

- Fredag den 6. november 2015 "middag" med Elevsamfundet på evt. "Restaurant Fischers", Ndr. Frihavnsgade.