Bestyrelsesmøde 23/5-2017

Til stede var: Nina Borum, Jonas Stumpe, Peter Rosenberg
Afbud fra: Annemarie Brinkmann

Vi gennemgik følgende emner, fra Agendaen: 

 1. Valg af referent.
 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 29 marts 2017.
 3. Legatuddelingen 2017 Grundskolen og Gymnasiet
 4. Tilbagemelding og debat om ES brev til Skolebestyrelsen, og respons fra mødet Peter havde 2 Maj
 5. Initiativer 
 6. Evt., såsom besøg i Arkivet

Ad 1

Peter meldte sig som referent.

Ad 2

Referatet fra Konstitueringsmødet, havde ingen bemærkninger. Hvis der alligevel skulle være kommentarer, kan de skrives her 

Ad 3

Legatuddelingen 2017, vil foregå Torsdag 22/6 29/6 for Translokationen (Grundskolen) og Fredag 23/6 30/6 for Dimissionen (Gymnasiet). Begge om formiddagen 10-12.
Nina vil kunne forestå dem begge, men Jonas søger om hans ven, en tidligere elev, kan tage den ene af dem. Jonas kontakter ham.
Jonas vil muligvis kunne tage den ene, hvis det skulle glippe og hvis Jonas har muligheden.
Skolen dækker/vil dække beløbet pga vores situation, og beløbene vil foreligge kontant i kuverter.

Ad 4

Peter fremlagde de relativt få bemærkninger og bekymringer som skolebestyrelsens Lærerrepr., Formand og Rektor havde.
Vi debatterede disse, og mente at vi bør melde tilbage med en mere aktiv stillingtagen fra skolebestyrelsen:

 • Vil skolen have et Elevsamfund ?
 • Hvorfor/Hvorfor ikke ?

Det giver ikke megen mening at investere tid og kræfter i tiltag, hvis svarene er Nej.

Jonas, Nina og Peter vil bede om at foretræde for skolebestyrelsen, ved førstkommende lejlighed, der dog først ser ud til at kunne være efter Septembers Strategimøde som skolebestyrelsen har planlagt. Peter skriver memo til bestyrelsen, efter et oplæg vi alle ser på (se nederst).

Ad 5

Intiativer er udskudt, til senere møde.

Ad 6 Evt og Arkiv

Nina fortalte at hun af skolen fik at vide at der ville blive nedsat et 125års jubikæumsudvalg, som ser ud til at sammenfalde med vores 100årsjubilæum i 2019. Hvorvidt der kolliderer praktisk vides ikke.

Desuden havde Nina haft fat i Arkivaren/Bibliotekaren Pernille Fokdal (pf@ijg.dk) som fortalte:

 • Arkivet vil være åbent Juni 2017, fra 8-15 pånær uge 25 (Sct Hans) hvor der er bogaflevering. Vi vil se om vi samlet kan besøge det en dag kl. 14. Peter finder en passende dag.
 • Hvis vi skulle have nøgle til arkivet, skal det bevilges af Rektor. Der er specialnøgle til dette.

Mødet sluttede 19:15.

Forslag til memo til Skolebestyrelsen:


Kære Skolebestyrelse

Vi har i Elevsamfundet (ES) drøftet de bemærkninger og til dels bekymringer der blev meldt tilbage til ES's brev der blev drøftet på skolebestyrelsens møde 2 Maj 2017. Vi synes der mangler svar på det mere kontante spm:

 • Vil skolen have et Elevsamfund ? Og Hvorfor/Hvorfor ikke ?

Vi syntes der bør være en synergi imellem Elevsamfundet OG Skolen, og det bør kunne nedfældes i en ny og måske bedre vision for ES, hvis vi har en eksistensberettigelse.

Vi vil meget gerne (3 pers) stille til Skolebestyrelsen førstkommende møde og lejlighed, for at drøfte dette.
Vi kan dårligt planlægge initiativer, og bruge kræfter på disse, uden en klar udmelding.

med venlig hilsen

ES Bestyrelsen
Peter Rosenberg, Jonas Stumpe, Nina Borum og Rie Brinkmann

Tilføj kommentar

Plain text

 • Ingen HTML-tags tilladt.
 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at undgå spam fra web-bots.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.