Bestyrelsesmøde 3 Okt 2017

Til stede var: Nina Borum, Jonas Stumpe,Annemarie Brinkmann, Peter Rosenberg
Afbud fra: Ingen

Vi gennemgik følgende emner, fra Agendaen: 

 1. Valg af referent.
 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 23 maj 2017. Punktet udsættes til næste møde.
 3. Referat af hovedtemaer fra Strategimødet
 4. Fastlæggelse af hvilke mini-aktiviteter vi selv kan udføre, vi har talt om:
  • Måske lave et Facebook Spørgeskema (eller med Office365 linket fra Facebook) til ES Gruppen
  • Om måske at lave et Årshjul, der forankrer opgaver til dette, så vi kender det kommende år
 5. Aftaler de næste B-møder, og arbejdsmøder
 6. Evt - bla. om Person Data Forordningen (GDPR) til orientering.

Ad 1

Peter meldte sig som referent.

Ad 2

Referatet fra erstattningsmødet 23 maj, udsættes til næste møde. Skulle der være kommentarer, kan de indskrives her 

Ad 3

Peter gennemgik hovedtemaerne for Strategimødet, som havde agendaen vist nedenfor or Dag 1. 

Skolen har i de sidste 6 år arbejdet med indførelse af 'teknologoen' dvs iPads for elever og MacBooks for lærere, og dette er ved at blive indført som elementer i værktøjskassen for Lærerne i det pædagogiske arbejde. Derfor, er det velkomment, at der fra statslig side nu skal lægges endnu mere vægt på dette som en den af en mere generel Digital Dannelse, som er overbegrebet.

Ad 4

Peter havde som en af de nemmeste og måske nyttige tiltag, foreslået om vi kunne tage hul på et lave en spørgeskemmaundersøgelse.
Vi drøftede i hovedtræk hvordan en sådan skal blive et redskab, fopr vores videre arbejde. Bla. burde der spørges ind til:

 1. Om respondenten har ældre søskende, familie eller bekendt der har gået på skolen.
 2. Om respondenten har lyst til at hjælpe med bestyrelsesarbejde.
 3. Om de kan beskrive en morsom, eller mindeværdig oplevelse, fra sin egen skoletid som de vil nedskrive.

Peter vil lave et oplæg, ved brug af Office/365 som kan indsamle skemabesvarelser 'online' til det næste møde. 

Vedr Årshjul, er det måske lidt tidligt at tage op, vi må bare vænne os til at aftale møderne for de næste par gange i god tid. Se pkt 5.

Rie foreslog, som Idé til 100årsjubilæet (idebank) at tage den bog der blev udgivet i 1990'erne om Ingrid Jespersen og hendes pædagogik, til genoptryk. Hun skriver tilbage om forlag, title og forfatter mm.

Ad 5 De næste møder

Peter nævnte han var forhindret til næste Skolebestyrelsesmøde der er blevet udskudt til 6 Nov. Vi prøver at se om Jonas kan blive Peters substitut (uden stemmeret) på dette kommende møde, hvor vi også gerne vil have vores brev bringer en afgørelse (se brev her) nederst i referatet fra foråret 2017).

Jonas og Peter aftaler et formøde, inden dette, efter Peter har skeivet til bestyrelsen

Det næste ES betsyrelsesmøder er derfor sat til Tor 30 Nov. 2017 kl 18.00, og desuden disse:

Tor 8 Feb 2018 kl 18.00 samt 

Tor 22 Mar 2018 kl 19 (måske senere) til Årsmødet

Ad 6 Evt

Peter har vedlagt lidt ny fra PrivatSkolernes IT Udvalg, om den kommende PersonDataForordning: LINK

med følgende uddrag fra Kap 4.e

4.e. Eleven går ud af skolen

"Når eleven forlader skolen i forbindelse med fx skoleskift eller afsluttet skolegang, er der en række oplysninger om eleven og forældrene, som enten skal slettes eller gemmes. Det indebærer også, at der ikke er grundlag for at slette oplysninger, før eleven er gået ud af skolen.

Der skal være et specifikt sagligt formål med opbevaring af oplysninger, og oplysningerne må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum, end det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. De oplysninger, som skolen har lovmæssig pligt til at opbevare, er omfattet af et sådant formål. Opbevaring af andre oplysninger efter endt skolegang kræver samtykke.

Der kan ikke angives faste regler for, hvor længe elevoplysninger skal opbevares, efter eleven har forladt skolen. Det skal afgøres i den enkelte situation ud fra hvilke konkrete behov, der er for at gemme dem. Hvis skolen ønsker at opbevare adresse- og kontaktoplysninger på familien med henblik på indkaldelse til jubilæer, mv. skal der foreligge et samtykke hertil."

 

Derudover, nævnte Rie denne muligvis nyttige hjemmeside, ifald vi skal efterkontrollere medlemskartoteket:

http://dødsannoncer.afdoede.dk

Mødet sluttede ca 19:45.


Strategiseminar for Skolebestyrelsen, Dag 1 (26 Sep):

Kl. 9.00-11.00
Jacob Pedersen, Center for Digital Dannelse
Workshop:  21. århundrede kompetencer, fremtidens underviser og digitale kompetencer

Kl. 11.00-12.00
Johnny Christensen, Mette Line Bo Poulsen, Gitte Raarup og Katrine Appelqvist:  
Digital læring i praksis

Kl. 12.00-12.45
FROKOST

Kl. 12.45-14.15
Mikkel Hjorth, PhD, Institut for Kommunikation og Kultur
Oplæg:  Hvor en lagermedarbejder før i tiden skulle forholde sig til palleløfteren som analogt redskab, skal hun i dag interagere med et hold robotter, og hvor vi før med sindsro kunne placere nye TV i vores hjem, kan SmartTVs i dag bruges til at udspionere os. Med udgangspunkt i, at IT er i gang med radikalt at ændre vilkårene for såvel arbejds- som privatliv, vil Mikkel Hjorth tale om, hvordan det at kunne være kreativ og skabende med IT er en væsentlig del af 21st century skills og dermed af det at være alment dannet i det 21. århundrede. Mikkel Hjorth er lektor ved Læreruddannelsen i Aarhus og PhD-studerende ved Aarhus Universitet. Han har som en del af FabLab@School-projektet de seneste tre år forsket i, hvilke muligheder og udfordringer skolerne har for at uddanne elever i 21st century skills.

Kl. 14.15-14.30
Kaffe

Kl. 14.30-16.00
Bjørn Ilsøe, Center for Undervisningsmidler, Digitalisering og læring
Oplæg:  Den teknologiske udvikling sker med en hastighed og kompleksitet, vi knap fatter konsekvensen af. Hvis vi som individer, som samfund skal udnytte de frisættende potentialer ved teknologien og undgå at blive slaver af den, må vi geare uddannelsessystemet til at fremtidssikre elevernes kompetencer. Søren og Mette der går i første klasse i dag vil møde et fundamental  anderledes samfund når de møder et voksenliv og et arbejdsmarked, der kræver en anden kompetenceprofil end det vores nuværende uddannelsessystem udstyrer dem med. Hvad gør vi ?

Kl. 16.00-17.00
Fortsættelse af digital læring i praksis samt opsamling

Tilføj kommentar

Plain text

 • Ingen HTML-tags tilladt.
 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at undgå spam fra web-bots.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.